Monday, July 12, 2010

அடியேன் படைப்புகளை வாசிக்க வந்தவர்களே..

அன்பான உங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கம்.எனது படைப்புகளை இங்கே உங்களுக்காக சமர்பிக்கிறேன். உங்களது கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிரறது. பிழைகளை சுட்டிக் காண்பியுங்கள்.நன்றிகள் ஆயிரம்.